جراحی-پلک-2

جراحی پلک

جراحی پلک : رفع مشکلات پلک منجربه افزایش زیبایی چشم ها می شود و جراحی پلک پایین یا جراحی پلک بالا را می توان به صورت همزمان یا جداگانه انجام داد.

پاسخ

11 − 2 =