دستورات-مراقبت-جراحی-زیبایی-بینی-3

دستورات مراقبت جراحی زیبایی بینی

دستورات مراقبت جراحی زیبایی بینی : آنالیز و تصاویر مرور شده قبل از جراحی صرفا جهت هماهنگی بین درخواست بیمار و شرایط جراحی است.

پاسخ

شانزده − 7 =