عمل-ترمیمی-بینی-1

عمل ترمیمی بینی

عمل ترمیمی بینی : انجام عمل بینی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و از هر رده سنی نیز متقاضی دارد .بینی باید به گونه ای جراحی شود مشکلی نداشته باشد.

پاسخ

11 + 2 =