عمل-ترمیمی-بینی-2

عمل ترمیمی بینی

عمل ترمیمی بینی : انجام عمل بینی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و از هر رده سنی نیز متقاضی دارد .بینی باید به گونه ای جراحی شود مشکلی نداشته باشد.

پاسخ

2 + 12 =