لوزه-چیست

لوزه چیست

حتماً تا کنون یکی از واژه های لوزه ، لوزه سوم و جراحی لوزه را شنیده اید ، خیلی از افراد نمی دانند لوزه چیست و سوالاتی در ارتباط با لوزه دارند .

پاسخ

یک × دو =