شکاف لب و کام

شکاف لب و کام

شکاف لب و کام : لب شکری یا لب شکافته یکی از نواقص مادرزادی است که درکودکان مشاهده می شود و امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان در دوران نوزادی و با

پاسخ

10 − 1 =