عمل-بینی-استخوانی

عمل بینی استخوانی

با توجه به نوع بینی فرد دو نوع عمل زیبایی بینی وجود دارد : عمل بینی استخوانی و عمل بینی گوشتی و هدف از انجام عمل بینی ، بهبود فرم بینی است.

پاسخ

2 × 3 =