عمل-بینی-به-روش-بسته

عمل بینی به روش بسته

عمل بینی به روش بسته : برای اعمال تغییرات بر روی ساختار بینی نیاز است تا جراح بینی به اسکلت بینی دسترسی داشته باشد ، دو روش دسترسی به اسکلت بینی وجود دارد.

پاسخ

سه × 2 =