عمل-بینی-شکسته

عمل بینی شکسته

زمانی که استخوان بینی به دلیل ضربات متعدد یا یک حادثه دچار ترک خوردگی شود ، بینی دچار شکستگی شده و برای رفع آن باید عمل بینی شکسته انجام شود.

پاسخ

6 + 15 =