مراقبت-های-جراحی-اندوسکوپی-بینی-و-سینوس-ها

مراقبت جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

مراقبت های جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس ها : از اندوسکوپی بینی برای تشخیص دقیق تر مشکلات بینی و در مواردی می توان برای درمان بیماری استفاده می شود .

پاسخ

هجده + 5 =