مراقبت-های-ریفلاکس

مراقبت های ریفلاکس

مراقبت های ریفلاکس : ریفلاکس یا بازگشت اسید به مری یا واشاریدگی معده ای مروی به معنای بازگشت غیرعادی محتویات موجود در معده و اسید معده به مری است .

پاسخ

7 + 4 =