انحراف-بینی

انحراف بینی

انحراف بینی در اصل انحراف تیغه وسط بینی است و می تواند باعث بروز بیماری بیماری هایی چون : سر درد ، سینوژیت ، تنگی نفس و دیگر مشکلات تنفسی می شود.

پاسخ

پنج × 4 =