توده-گردن

توده گردن

توده گردن : گردن رگ هایی دارد که آسیب رسیدن به یکی از آن ها می تواند مشکلات جدی رابه وجود آورد ، حال تصور کنید این برجستگی ها با درد همراه باشند .

پاسخ

چهار × 4 =