عمل-بینی-در-افراد-دیابتی

عمل بینی در افراد دیابتی

عمل بینی در افراد دیابتی : میل به عمل بینی در همه افراد وجود دارد ولی متقاضیانی که دچاردیابت است به دلیل خطرات احتمالی ، رینوپلاستی انجام نمی دهند.

پاسخ

سیزده + 17 =