عمل-بینی-در-افراد-سیگاری

عمل بینی در افراد سیگاری

عمل بینی در افراد سیگاری : به طور معمول اکثریت متقاضیان جراحی بینی می دانند که مصرف سیگار و قلیان ، قبل و بعد از جراحی بینی برای مدتی باید قطع شود .

پاسخ

19 + 11 =