عمل-ترمیمی-بینی

عمل ترمیمی بینی

عمل ترمیمی بینی : انجام عمل بینی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و از هر رده سنی نیز متقاضی دارد .بینی باید به گونه ای جراحی شود مشکلی نداشته باشد.

پاسخ

12 − 8 =